Wat wij doen.

Herken je dit?

Hoe weet je of Lean, of nog liever gezegd, de Lean Smederij voor jou het verschil kan maken? Misschien herken je je in een van onderstaande situaties of heb je het er  met je collega’s en medewerkers vaker over dan je zou willen. Dat is vaak een eerste signaal om eens in gesprek te komen met ons.

  • Je wilt graag doorgroeien naar een toekomstbestendig bedrijf, maar weet even niet hoe hier de eerste stappen in te zetten?
  • Je wilt graag je levertijden halen zonder dat je mensen steeds moeten overwerken of klagen over de werkdruk?
  • Je medewerkers lijken vastgeroest te zitten in vaste patronen en komen maar moeilijk in beweging?
  • Je klanten klagen meer dan in jouw ogen noodzakelijk over de kwaliteit van je product/dienst?
  • Je hoort de mensen continue spreken over dingen die niet goed gaan, maar er lijkt niets te veranderen?

Wil je weten of de Lean Smederij ook voor jouw situatie een oplossing weet? Neem dan meteen contact op of lees hiernaast hoe wij ons motto “Zo Lean als je zelf wilt zijn!” mogelijk maken. →

Werkwijze

Bij de Lean Smederij doen we meer dan alleen maar het uitrollen van een aantal tools uit het Lean Management Systeem. Wij combineren coaching, cultuurontwikkeling en implementatie van de juiste passende hulpmiddelen, zodat de nieuwe werkwijze duurzaam wordt ingebed. Dit maakt de Lean Smederij zo bijzonder voor  ondernemers en bestuurders.

Voordat we met elkaar in zee gaan, zullen we eerst samen onderzoeken waar de behoefte ligt: het uitgangspunt hierbij is altijd jouw klant. Uiteindelijk kiezen we dan waar we ons op gaan focussen.

Wij schrijven geen vuistdikke adviesrapporten en evaluaties. Wij geven terzake doende hands-on adviezen en praktische tips om duurzaam de transitie te doorlopen.

De Lean Smederij zet je organisatie op scherp, geeft inzicht in het verbeterpotentieel en verdient de investering veelal binnen een jaar terug. En de opbrengsten zijn blijvend, want we doen meer dan trucjes leren aan een organisatie.

We overleggen wekelijks over de voortgang en kijken samen of we de juisten stappen zetten. En als het nodig is, sturen we meteen bij. Het is en blijft maatwerk want we werken met en voor jouw medewerkers en klanten!

Lean filosofie

Lean wordt vaak gezien als een middel om overtollige activiteiten uit te bannen en kosten te reduceren.

Dat kan, maar zo is Lean niet bedoeld.

Lean is een filosofie plus een set van hulpmiddelen. Lean gaat over het respecteren van mensen. Lean is gericht op lange termijn. Lean heeft ook impact op de stijl van leidinggeven, want Lean is o.a. gericht op het opbouwen van deskundigheid van medewerkers.

De filosofie is gebaseerd op 5 Lean principes. Voldoen aan de eisen en wensen van de klant en streven naar perfectie in het maak-proces (continu verbeteren) zijn de meest bekende onderdelen.

Wil je meer lezen over Lean en hoe de Lean Smederij er over denkt, kijk dan hier.

Meer weten over Lean of over de Lean Smederij?